Bảng báo giá Máy bơm chìm giếng khoan (hỏa tiễn) Pentax 2024

Bảng báo giá Máy bơm chìm giếng khoan (hỏa tiễn) Pentax năm 2024, ĐT 0824 42 95 85. Máy bơm chìm giếng khoan (bơm hỏa tiễn) Pentax Italy là bơm chìm chuyên dụng cho giếng khoan với kết cấu thủy lực bằng thép không gỉ AISI 304. Dùng cho giếng khoan 110 mm trở lên. Máy bơm đã được kết hợp với động cơ chìm 4" theo tiêu chuẩn NEMA trên toàn cầu
Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Pentax
(Bảng giá niêm yết mang tính chất tham khảo nên sẽ có sự thay đổi theo thời gian, để nhận được báo giá tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp: 0824 42 95 85)
Tên gọi sản phẩm Giá chưa bao gồm VAT Thông số kỹ thuật
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 10.420.000
 • Công suất: 1HP
 • Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h
 • Cột áp: 46-12 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-10 12.080.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h
 • Cột áp: 66-16 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-8 13.620.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 1.2-13.2 m3/h
 • Cột áp: 57-10 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-13 13.940.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h
 • Cột áp: 85-22 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-19 18.690.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h
 • Cột áp: 125-35 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-12 18.240.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 1.2-13.2 m3/h
 • Cột áp: 83-12 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 24-10 18.240.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 3.6-24 m3/h
 • Cột áp: 56-6 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-8 13.620.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 1.2-13.2 m3/h
 • Cột áp: 57-10 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-13 13.940.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h
 • Cột áp: 85-22 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-19 18.690.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 125-35 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-12 18.240.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 1.2-13.2 m3/h
 • Cột áp: 83-12 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-10 18.240.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 3.6-24 m3/h
 • Cột áp: 56-6 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-14 23.710.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 3.6-24 m3/h
 • Cột áp: 76-7 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-19 30.390.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 3.6-24 m3/h
 • Cột áp: 105-11 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-26 42.990.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 3.6-24 m3/h
 • Cột áp: 138-13 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-34 47.400.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 3.6-24 m3/h
 • Cột áp: 180-15 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/06 Liên hệ
 • Công suất: 1HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 36-15 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/35 22.880.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 0.3-2.1 m3/h
 • Cột áp: 207-114 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/21 16.930.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h
 • Cột áp: 124-36 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/16 14.320.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h
 • Cột áp: 96-30 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/13 13.340.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 2.4-6 m3/h
 • Cột áp: 85-39 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/9 13.100.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 54-23 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/7 12.610.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 44-18 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/5 12.730.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 4-15 m3/h
 • Cột áp: 28-10 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/4 12.080.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 9-18 m3/h
 • Cột áp: 21-10 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/4 14.470.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 19-24 m3/h
 • Cột áp: 20-7 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/45 30.090.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 0.3-2.1 m3/h
 • Cột áp: 266-146 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/29 19.200.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h
 • Cột áp: 171-49 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/22 16.580.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h
 • Cột áp: 132-41 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/16 15.000.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 2.4-6 m3/h
 • Cột áp: 104-48 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/13 15.330.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 78-33 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/9 13.850.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 56-23 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/7 14.210.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 4-15 m3/h
 • Cột áp: 39-14 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/6 13.620.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 9-18 m3/h
 • Cột áp: 32-15 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/6 16.480.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 19-24 m3/h
 • Cột áp: 30-11 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/68 49.500.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 0.3-2.1 m3/h
 • Cột áp: 402-221 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/42 31.000.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h
 • Cột áp: 248-71 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/33 24.990.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h
 • Cột áp: 198-62 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/23 20.400.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 2.4-6 m3/h
 • Cột áp: 150-69 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/17 19.190.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 102-43 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/13 18.200.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 81-33 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/10 18.240.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 4-15 m3/h
 • Cột áp: 56-20 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/9 18.130.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 9-18 m3/h
 • Cột áp: 47-23 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/9 22.000.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 19-24 m3/h
 • Cột áp: 45-17 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/56 37.600.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h
 • Cột áp: 330-95 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/44 30.900.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h
 • Cột áp: 264-83 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/31 23.650.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 2.4-6 m3/h
 • Cột áp: 202-93 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/23 22.800.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 138-58 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/17 21.000.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 106-43 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/15 22.000.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 4-15 m3/h
 • Cột áp: 84-30 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/12 20.600.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 9-18 m3/h
 • Cột áp: 63-30 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/13 23.710.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 19-24 m3/h
 • Cột áp: 65-24 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/70 44.900.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h
 • Cột áp: 413-119 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/58 44.500.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h
 • Cột áp: 348-109 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/42 33.600.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 2.4-6 m3/h
 • Cột áp: 273-126 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/31 29.800.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 186-78 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/23 25.410.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 144-58 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/20 26.900.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 4-15 m3/h
 • Cột áp: 112-40 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/17 30.390.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 19-24 m3/h
 • Cột áp: 85-31 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/52 57.440.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 2.4-6 m3/h
 • Cột áp: 338-156 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/42 51.790.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 252-105 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/31 44.200.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 194-78 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/26 44.900.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 4-15 m3/h
 • Cột áp: 146-52 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/22 43.800.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 9-18 m3/h
 • Cột áp: 116-55 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/23 52.240.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 19-24 m3/h
 • Cột áp: 115-43 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/68 55.270.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 2.4-6 m3/h
 • Cột áp: 442-204 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/56 55.900.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h
 • Cột áp: 336-140 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/42 47.400.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 263-105 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/35 46.220.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 4-15 m3/h
 • Cột áp: 196-70 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/32 56.000.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 19-24 m3/h
 • Cột áp: 160-59 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-8 (GUỒNG 5.5HP) 48.000.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 6-25.5 m3/h
 • Cột áp: 77-28 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-12 52.500.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 6-25.5 m3/h
 • Cột áp: 110-35 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-4 49.120.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 54-18 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-6 50.960.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 12-36 m3/h
 • Cột áp: 76-24 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-8 53.890.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 12-36 m3/h
 • Cột áp: 101-32 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-5 51.320.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 68-22 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-8 65.550.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 109-35 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-6 63.250.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 30-66 m3/h
 • Cột áp: 62-18 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-7 60.390.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 30-66 m3/h
 • Cột áp: 72-22 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-23 61.350.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 6-25.5 m3/h
 • Cột áp: 206-73 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-9 64.800.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 30-66 m3/h
 • Cột áp: 94-30 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-30 65.760.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 30-66 m3/h
 • Cột áp: 269-92 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-10 65.600.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 136-46 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-14 75.190.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 30-66 m3/h
 • Cột áp: 145-47 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 8/14 53.500.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h
 • Cột áp: 190-42 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 9/13 52.400.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 4.8-13.2 m3/h
 • Cột áp: 177-49 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/11 50.300.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 6-18 m3/h
 • Cột áp: 143-70 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/6 47.500.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 9-27 m3/h
 • Cột áp: 93-28 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/7 47.900.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 12-36 m3/h
 • Cột áp: 82-20 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/4 47.200.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 53-17 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/06 49.200.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 18-42 m3/h
 • Cột áp: 59-35 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/04 47.100.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 24-54 m3/h
 • Cột áp: 39-20 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 8/19 60.500.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h
 • Cột áp: 258-57 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 9/18 60.900.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 4.8-13.2 m3/h
 • Cột áp: 245-63 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 12/15 58.000.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 4.8-15.6 m3/h
 • Cột áp: 233-98 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/14 57.200.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 6-18 m3/h
 • Cột áp: 182-89 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/9 55.000.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 9-27 m3/h
 • Cột áp: 140-41 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/9 55.900.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 12-36 m3/h
 • Cột áp: 105-26 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/5 53.800.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 67-22 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/08 56.900.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 18-42 m3/h
 • Cột áp: 79-46 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/06 54.600.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 24-54 m3/h
 • Cột áp: 59-30 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 8/28 70.200.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h
 • Cột áp: 381-84 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 9/27 69.400.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 4.8-13.2 m3/h
 • Cột áp: 367-95 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 12/22 69.500.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 4.8-15.6 m3/h
 • Cột áp: 341-143 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/20 66.100.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 6-18 m3/h
 • Cột áp: 260-127 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/13 62.100.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 9-27 m3/h
 • Cột áp: 202-60 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/13 62.300.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 12-36 m3/h
 • Cột áp: 152-37 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/8 60.390.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 106-35 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/12 66.500.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 18-42 m3/h
 • Cột áp: 119-69 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/09 62.000.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 24-54 m3/h
 • Cột áp: 88-45 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 9/36 93.770.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 4.8-13.2 m3/h
 • Cột áp: 490-126 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 12/30 89.140.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 4.8-15.6 m3/h
 • Cột áp: 465-195 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/30 89.140.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 6-18 m3/h
 • Cột áp: 390-190 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/18 80.980.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 9-27 m3/h
 • Cột áp: 280-83 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/18 81.400.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 12-36 m3/h
 • Cột áp: 211-51 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/10 77.100.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 133-43 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/16 87.260.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 18-42 m3/h
 • Cột áp: 158-92 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/12 80.650.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 24-54 m3/h
 • Cột áp: 117-60 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/35 103.900.000
 • Công suất: 25HP
 • Lưu lượng: 6-18 m3/h
 • Cột áp: 455-222 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/22 94.300.000
 • Công suất: 25HP
 • Lưu lượng: 9-27 m3/h
 • Cột áp: 343-101 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/22 94.760.000
 • Công suất: 25HP
 • Lưu lượng: 12-36 m3/h
 • Cột áp: 257-63 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/13 90.700.000
 • Công suất: 25HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 173-56 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/20 103.340.000
 • Công suất: 25HP
 • Lưu lượng: 18-42 m3/h
 • Cột áp: 198-115 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/15 94.760.000
 • Công suất: 25HP
 • Lưu lượng: 24-54 m3/h
 • Cột áp: 146-75 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/40 113.250.000
 • Công suất: 30HP
 • Lưu lượng: 6-18 m3/h
 • Cột áp: 520-253 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/26 104.690.000
 • Công suất: 30HP
 • Lưu lượng: 9-27 m3/h
 • Cột áp: 405-20 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/26 105.090.000
 • Công suất: 30HP
 • Lưu lượng: 12-36 m3/h
 • Cột áp: 304-74 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/16 102.050.000
 • Công suất: 30HP
 • Lưu lượng: 18-48 m3/h
 • Cột áp: 213-69 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/23 113.160.000
 • Công suất: 30HP
 • Lưu lượng: 18-42 m3/h
 • Cột áp: 228-132 m
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/18 105.500.000
 • Công suất: 30HP
 • Lưu lượng: 24-54 m3/h
 • Cột áp: 176-90 m
*Ghi chú
 • Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian
 • Giá chưa bao gồm 10% VAT (bắt buộc lấy VAT)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Xuất xứ: Italy

 

0824429585