Bảng báo giá Máy bơm chìm giếng khoan (hỏa tiễn) Mastra 2024

Bảng báo giá Máy bơm chìm giếng khoan (hỏa tiễn) Mastra năm 2024, ĐT 0824 42 95 85. Máy bơm chìm giếng khoan (hỏa tiễn) Mastra là bơm chìm chuyên dụng cho giếng khoan với kết cấu thủy lực bằng thép không gỉ AISI 304. Máy bơm đã được kết hợp với động cơ chìm theo tiêu chuẩn NEMA, bôi trơn hoặc bôi dầu không độc hại.
Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Mastra
(Bảng giá niêm yết mang tính chất tham khảo nên sẽ có sự thay đổi theo thời gian, để nhận được báo giá tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp: 0824 42 95 85)
Tên gọi sản phẩm Giá chưa bao gồm VAT Thông số kỹ thuật
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-T23 3.835.000
 • Công suất: 1HP
 • Lưu lượng: 1.2-2.4 m3/h
 • Cột áp: 58-34 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-T32 3.925.000
 • Công suất: 1HP
 • Lưu lượng: 1.2-2.4 m3/h
 • Cột áp: 81-48 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-09 3.539.000
 • Công suất: 1HP
 • Lưu lượng: 3-5 m3/h
 • Cột áp: 57-36 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-12 3.914.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 3-6 m3/h
 • Cột áp: 76-38 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-09 3.813.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 4-7 m3/h
 • Cột áp: 59-30 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-13 4.482.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 4-7 m3/h
 • Cột áp: 83-40 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-08 4.361.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 6-10 m3/h
 • Cột áp: 44-24 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-16 4.563.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 3-5 m3/h
 • Cột áp: 101-64 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-13 5.496.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 6-10 m3/h
 • Cột áp: 75-43 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-10 5.526.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 8-14 m3/h
 • Cột áp: 44-29 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-18 5.496.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 4-7 m3/h
 • Cột áp: 115-57 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-20 7.483.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 6-10 m3/h
 • Cột áp: 115-65 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-17 7.280.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 6-10 m3/h
 • Cột áp: 100-59 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-10 7.179.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 12-20 m3/h
 • Cột áp: 44-28 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-24 8.518.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 6-10 m3/h
 • Cột áp: 130-80 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-17 8.315.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 8-14 m3/h
 • Cột áp: 82-59 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-14 8.112.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 12-20 m3/h
 • Cột áp: 62-36 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-18 10.140.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 12-20 m3/h
 • Cột áp: 79-46 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-30 10.474.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 6-10 m3/h
 • Cột áp: 169-98 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-22 10.748.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 8-14 m3/h
 • Cột áp: 109-79 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-28 12.776.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 8-16 m3/h
 • Cột áp: 142-83 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-24 12.472.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 12-20 m3/h
 • Cột áp: 114-72 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST6-12 4.157.000
 • Công suất: 1.5HP
 • Lưu lượng: 2.1-6 m3/h
 • Cột áp: 72-31 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST8-14 4.766.000
 • Công suất: 2HP
 • Lưu lượng: 3-8.4 m3/h
 • Cột áp: 77-28 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST9-13 5.881.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 75-30 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST8-20 5.780.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 3-8.4 m3/h
 • Cột áp: 107-40 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST6-24 5.881.000
 • Công suất: 3HP
 • Lưu lượng: 2.1-6 m3/h
 • Cột áp: 142-62 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST8-27 7.504.000
 • Công suất: 4HP
 • Lưu lượng: 3-8.4 m3/h
 • Cột áp: 145-55 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST14-19 8.315.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 6-15.6 m3/h
 • Cột áp: 102-37 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST9-23 8.619.000
 • Công suất: 5.5HP
 • Lưu lượng: 4.8-12 m3/h
 • Cột áp: 134-60 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST18-20 10.930.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 8.4-24 m3/h
 • Cột áp: 99-32 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST14-26 11.042.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 6-15.6 m3/h
 • Cột áp: 136-78 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST18-27 13.060.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 8.4-24 m3/h
 • Cột áp: 133-43 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST14-35 13.740.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 6-15.6 m3/h
 • Cột áp: 183-64 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-04 14.308.000
 • Công suất: 7.5HP
 • Lưu lượng: 20-38 m3/h
 • Cột áp: 53-33 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-06 15.565.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 20-38 m3/h
 • Cột áp: 78-48 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-08 17.492.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 20-38 m3/h
 • Cột áp: 108-72 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-10 21.873.000
 • Công suất: 20HP
 • Lưu lượng: 20-38 m3/h
 • Cột áp: 131-91 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-11 22.916.000
 • Công suất: 25HP
 • Lưu lượng: 20-38 m3/h
 • Cột áp: 152-10 m
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-15 24.619.000
 • Công suất: 30HP
 • Lưu lượng: 20-38 m3/h
 • Cột áp: 208-123 m
*Ghi chú
 • Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian
 • Giá chưa bao gồm 10% VAT
 • Bảo hành: 12 tháng
0824429585